• AB Lekdetectie

Lekdetectie kosten

Transparantie vinden we bij AB Lekdetectie belangrijk. Vandaar dat we de kosten van een lekdetectie hieronder vermeld hebben. Alle tarieven zijn excl. BTW.

  • Onderzoek
  • Meettechnisch onderzoek
  • Meettechnisch onderzoek zwembaden/vijvers
  • Meettechnisch onderzoek na 17.00 uur en op zaterdag
  • Prijzen
  • € 415 excl. BTW
  • Op aanvraag
  • Op aanvraag

De kosten van bovenstaande onderzoeken/metingen zijn gebaseerd op een onderzoek tot max. 3 manuur ter plaatse. Voor ieder extra manuur berekenen wij € 110,00 excl. btw.

Na het onderzoek

Na ons onderzoek ontvangt u binnen 1-2 werkdagen ons meetverslag met daarin onze bevindingen en een hersteladvies. Om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen, verrichten wij geen herstelwerkzaamheden en kiest u uw eigen herstelbedrijf. Wij kunnen u daarover wél adviseren. Mocht een gemaakte afspraak op de dag van uitvoering worden geannuleerd, zijn wij helaas genoodzaakt om u € 125,00 excl. btw in rekening te brengen!

Betalingen

De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor betaling van onze factuur. Indien de kosten van de lekdetectie door verzekeraar worden vergoed, declareert opdrachtgever de kosten van het onderzoek zelf bij verzekeraar.

Algemene voorwaarden

Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Opmerkingen

In ons rapport brengen wij een advies uit. Indien blijkt dat na de herstelwerkzaamheden (binnen 6 maanden na ons bezoek) de lekkage aanhoudt, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dit direct aan ons te melden zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om een nader onderzoek in te stellen. Indien de herstelwerkzaamheden niet of onvolledig zijn opgevolgd, er een nieuwe waterschade/lekkage is, een vervolgonderzoek nodig is of het restvocht betreft, zijn wij genoodzaakt de voorrijkosten en de tijd ter plaatse in rekening te brengen, alsmede het eventueel huren van een ladder, hoogwerker, verreiker of steiger. Meldt u dit echter na 6 maanden en wenst u dat wij terug komen, dan hanteren wij ons normale tarief.

Contact

Wilt u snel zekerheid? Bel ons dan meteen: 073-6447091. Wilt u graag dat wij contact opnemen met u? Vul dan ons bel me terug formulier in en we nemen contact met u op.

LEKKAGE?
BEL 073 - 644 70 91