De meest voorkomende isolatieproblemen

Een huis of kantoorpand dat lastig warm of koud wordt, overmatige condensvorming bij kozijnen, koude plekken of tochtplekken op bepaalde plekken in de woning maar ook geluidsoverlast en veel insecten en/of knaagdieren in de woning. Allemaal zaken die kunnen wijzen op isolatieproblemen.

In dit artikel gaan we voor verschillende gebouwen in kaart brengen wat de meest voorkomende isolatieproblemen zijn en wat je kunt doen om ze op te lossen zonder onnodig te gaan hakken en breken.

Laten we eerst eens kijken naar de meest voorkomende isolatieproblemen bij woningen.

Isolatieproblemen bij woningen

Er zijn verschillende type woningen. Van eengezinswoningen tot appartementen. Dat brengt verschillende type isolatieproblemen met zich mee. Hieronder staan ze per type woning.

Vrijstaande woningen

Bij vrijstaande woningen zien we veel luchtlekkages. Deze komen vooral veel voor rondom ramen en deuren en op de plekken waar nutsvoorzieningen de woning binnen komen. Deze luchtlekken leiden tot aanzienlijke energieverliezen en oncomfortabele tocht. Bij wat oudere vrijstaande woningen zien we dat onvoldoende dak-, muur- en vloerisolatie tot problemen leiden. Onvoldoende dakisolatie kan, zeker in de wintermaanden, leiden tot veel warmteverlies.

Ook zien we vaak dat er zogenaamde koudebruggen ontstaan om plekken waar de isolatie niet goed is in combinatie met materialen die de kou beter geleiden. Denk bijvoorbeeld aan metaal bij raamkozijnen.

Appartementen

Bij appartementen zien we veelal problemen met geluidsisolatie, zeker bij de oudere appartementen. Hier zien we dat geluiden die doorsijpelen tussen de appartementen. Dit leidt tot problemen op het gebied van comfort en privacy. Ook zien we veel problemen bij appartementen die gebruik maken van gecentraliseerde verwarmingssystemen. Deze zorgen voor inconsistenties bij het verwarmen van de individuele appartementen, wat resulteert in ongelijke temperaturen en verhoogde energiekosten.

Rijtjeshuizen

Rijtjeshuizen delen, uitgezonderd de hoekwoningen, twee muren met de aangrenzende woningen. Zeker bij oudere woningen kan dit leiden tot problemen op het gebied van geluidsisolatie. Hier hebben de hoekwoningen vaak minder last van maar omdat deze aan 1 kant “onbeschermd” zijn leidt dit vaak tot meer warmteverlies en mogelijk vochtproblemen bij kozijnen. Verder zien we bij de oudere huizen dat er onvoldoende dakisolatie aanwezig is. Met als gevolg dat het in de winter heel erg koud kan worden en in de zomer bloedheet.

Duplexen en meergezinswoningen

Bij duplexen en meergezinswoningen kan het probleem van geluidsisolatie tussen de woningen overlast veroorzaken. En het goed inregelen van individuele klimaatregeling kan een uitdaging zijn. Iedere bewoner heeft zo zijn eigen wensen en behoeften. Op het moment dat dit niet goed ingeregeld is dan kan dit leiden tot slechte luchtkwaliteit. Dit leidt vervolgens tot mogelijke gezondheidsproblemen.

Studentenwoningen

We benoemen studentenwoningen als aparte categorie en dat heeft te maken met het gebruik van de woning. De meeste woningen waar studenten zijn worden uiteraard gekenmerkt door de hoge bezettingsgraad, zeker nu vanwege enorme schaarste. Deze hoge bezetting leidt tot snellere slijtage en isolatieproblemen. Als er onvoldoende geventileerd wordt in de winter omdat het anders te koud is kan al snel resulteren tot de vorming van schimmels, zeker in de gemeenschappelijke ruimtes. En bij de oudere studentenwoningen hebben we te maken met onvoldoende dakisolatie en geluidsisolatie. Zeker als je probeert te leren (voor je tentamens) is dit natuurlijk niet fijn.

Laten we nu eens kijken naar de meest voorkomende isolatieproblemen bij commerciële gebouwen.

Isolatieproblemen bij commerciële gebouwen

Er zijn verschillende type commerciële gebouwen zoals kantoorgebouwen, winkelcentra, hotels, zorginstellingen, scholen, magazijnen en fabrieksgebouwen. Dat brengt verschillende type isolatieproblemen met zich mee. Hieronder staan ze per type gebouw.

Kantoorgebouwen

Kantoorgebouwen kampen vaak met specifieke uitdagingen op het gebied van isolatie. Een veelvoorkomend probleem is warmteverlies via grote glazen gevels, wat leidt tot inefficiënte energiegebruik en moeilijkheden met zonwering. Daarnaast vormen luchtlekkages, ook wel luchtlekken genaamd, een prominent probleem, vooral in hoogbouw, wat resulteert in significante energieverliezen. Onvoldoende dakisolatie kan ook een probleem vormen, vooral in oudere gebouwen, terwijl interne warmtelasten door elektronica en verlichting de temperatuurregeling bemoeilijken.

Winkelcentra

In winkelcentra zien we dat energieverlies door grote open ruimtes een grote uitdaging is omdat deze ruimtes moeilijk efficiënt te verwarmen of te koelen zijn. Frequente deurbewegingen zorgen voor constante verliezen door het openen en sluiten van deuren, en problemen met dakisolatie zijn vooral merkbaar bij platte daken.

Hotels

Hotels hebben hun eigen unieke reeks isolatieproblemen. Individuele klimaatbeheersing in kamers is een uitdaging om comfortabele temperaturen te handhaven. Water- en geluidsisolatie zijn cruciaal voor het comfort van de gasten. Daarnaast vereisen grote lobby’s en gemeenschappelijke ruimtes vaak speciale aandacht voor isolatie om een aangename omgeving te waarborgen.

Scholen en universiteiten

Veel scholen waaronder universiteiten zijn gevestigd in mooie, historische gebouwen. De keerzijde hiervan zijn diverse soorten isolatieproblemen. Weliswaar hebben deze gebouwen vaak dikke muren maar ze zijn vaak gebouwd zonder moderne isolatiematerialen. Dit leidt tot warmteverlies. Ook zijn er veel spleten en kieren wat leidt tot tochtlekkages. En wat te denken dakisolatie. Daken zijn vaak niet goed geïsoleerd wat leidt tot warmteverlies in de winter en oververhitting in de zomer. Ook ramen en deuren zijn vaak niet goed geïsoleerd wat leidt tot warmteverlies en tocht. En wat te denken van geluidsisolatie. Deze is in oude gebouwen vaak niet of nauwelijks aanwezig en dat kan, zeker bij drukke (stedelijke) omgevingen leiden tot problemen.

Tot slot hebben oude historische gebouwen vaak last van vochtproblemen. Denk hierbij aan doorsijpelen van water (via het dak) en condensatie. Dit verslechtert vaak de isolatie en kan op termijn tot ernstige schade leiden.

Fabrieken en magazijnen

Tot slot hebben fabrieken en magazijnen te maken met grote open ruimtes die moeilijk te isoleren en klimaat te beheersen zijn. Deur- en laadzones leiden tot grote verliezen door openstaande deuren en laadperrons. En sommige productieprocessen vereisen specifieke procesvereisten voor de omgevingscondities.

Nu dat we weten dat er diverse soorten isolatieproblemen zijn is het goed om te kijken hoe dit opgelost kan worden. Hier zijn diverse methodes voor waarvan thermografisch onderzoek er 1 van is. Het voordeel van dit onderzoek is dat het niet heel erg ingrijpend is en het geeft heel goed weer welke problemen er zijn en waar deze zicht bevinden.

Thermografisch onderzoek

Bij thermografisch onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een infraroodtechniek. Deze is zeer breed toepasbaar. Met een apparaat worden er infraroodopnames gemaakt in de woning of het pand. Deze opnames laten meteen zien waar het lek zit en waar de energie verloren gaat. En dit alles zonder te hakken of te breken.

Samenvattend

In dit artikel hebben we gekeken naar de meest voorkomende isolatieproblemen voor diverse woningen en commerciële ruimtes. Hierbij zagen we dat de isolatieproblemen niet alleen voortkomen uit het type gebouw maar ook hoe het gebruikt wordt. Zo zien we dat er bij fabrieken en magazijnen vaak grote verliezen ontstaan omdat er openstaande deuren zijn bij diverse deur- en laadzones. Verder zien we dat het niet meteen nodig is om heel erg invasief in te grijpen. Hakken en breken kan altijd later nog maar dan wel gericht. Hier kan thermografisch onderzoek een belangrijke rol spelen. Heb jij het idee dat warmte en/of energie verloren gaat in je woning of gebouw? Wij maken het graag inzichtelijk.

AB Lekdetectie is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van lekdetectie. Ze zijn geheel onafhankelijk omdat ze geen herstelwerkzaamheden verrichten. Dit zorgt ervoor dat ze niet aan onnodig hak- en breekwerk doen.

Heeft u een lekkage en wilt u liever geen gevolgschade? Onze specialisten komen graag bij u langs om u snel te helpen. Met hoogwaardige meetapparatuur en de nieuwste technieken kunnen ze doelgericht elke lekkage opsporen. Van woningen tot appartementen en van bedrijfspanden tot nieuwbouwprojecten.