Vochtmeting

Methode: Vochtmeting
Bij: Vochtplekken, leidinglekkages
Gereedschap: Vochtmeter

Wat is een vochtmeting?

Met onze vochtmeter meten we de aanwezigheid van vocht in allerlei materialen, zoals hout, steen en gips. Een hoge uitslag? Dan is de kans groot dat we het lek gevonden hebben. Ook meten we de luchtvochtigheid in de woning, uitgedrukt in procenten.

Hoe werkt een vochtmeting?

Onze vochtmeter zendt een elektrisch veld uit en meet weerstanden. Zodra we de vochtmeter tegen een tegel, op een vloer of wand plaatsen, geeft hij een waarde aan. Dat is een vochtwaarde, uitgedrukt in zogenaamde digits (referentiewaardes).

Allereerst brengen we de ruimte in kaart. Dat doen we door steekproefsgewijs een aantal metingen te doen en referentiepunten vast te leggen. Daarvan noteren we de waarden. Vervolgens gaan we nauwkeuriger meten. Omdat water (vocht) elektriciteit geleidt, zal de waarde stijgen op de plekken waar zich veel vocht bevindt. Die waarde vergelijken we met onze referentiepunten. Is de waarde extreem hoog? Dan hebben we hoogstwaarschijnlijk het lek gevonden.

Natuurlijk bevatten sommige materialen van nature meer vocht. Hout is daar een goed voorbeeld van. Een hoge waarde hoeft dus niet direct op een lekkage te duiden. Dankzij onze waardetabellen kunnen we in twijfelgevallen echter precies bepalen wanneer er sprake is van een gebruikelijke vochtwaarde of van een verhoogde concentratie.

Op basis van de gemeten luchtvochtigheidspercentages stellen we de klimatologische omstandigheden in een woning (denk aan vocht- of schimmelplekken) vast.

We passen vochtmeting vaak toe in combinatie met andere detectiemethoden. Lees bijvoorbeeld ook eens over:

Traceergastechniek
Thermografie
Dataloggertechniek

LEKKAGE?
073 - 644 7091

Bel me terug op een gewenst tijdstip