Drukproeftechniek

Methode:Drukproeftechniek
Bij: Leidinglekkages
Gereedschap: Perspomp met drukmeter

Wat is de drukproeftechniek?

We zetten het leidingwerk met onze perspomp onder druk. Treedt er drukverlies op? Dan bevindt zich ergens een lek. Door de proef te herhalen op een afgebakend deel van de leiding, sporen we het lek stapsgewijs op.

Hoe werkt de drukproeftechniek?

We sluiten de perspomp met drukmeter aan op de leiding. Vervolgens ‘persen’ we het leidingwerk af: de druk zou dan constant moeten blijven. Neemt de druk af? Dan bevindt zich hoogstwaarschijnlijk een lek in het geteste leidingdeel.

Op deze manier kunnen we iedere afzonderlijke leiding testen. Daardoor kunnen we stelselmatig mogelijke oorzaken uitsluiten, totdat we het probleem traceren.

Voor het opsporen van lekkages in zwembaden of vijvers gebruiken we speciale pluggen. Daarmee kunnen we ook moeilijk bereikbare leidingen afpersen.

We passen de drukproeftechniek vaak toe in combinatie met andere detectiemethoden. Lees bijvoorbeeld ook eens over:

LEKKAGE?
073 - 644 7091

Bel me terug op een gewenst tijdstip