Waterlekkage in je woning

Van alle mogelijke lekkages in een woning, zorgt een waterlekkage over het algemeen voor de meest acute schade.

De overlast die je kunt ondervinden van natte muren, vloeren die onder water staan, water dat door je plafond druppelt of naar binnen stroomt door lekken in je dak, is enorm. Het heeft zo’n grote en directe impact op de “normale gang van zaken”, dat je dit te allen tijde wilt voorkomen.

Maar wat nu als je er plotseling mee te maken hebt en voorkomen geen optie meer is?
Wat kun je doen als je beseft dat ook jij er “ineens” mee te maken kunt hebben?

Je kunt alert zijn op signalen. Zodat je een kleine lekkage vroegtijdig kunt opmerken, voordat het een groot probleem wordt.

In dit artikel gaan we daarom in op het tijdig waarnemen van een waterlekkage.
Dat doen we door eerst te kijken naar signalen die wijzen op waterlekkages en de verschillende soorten lekkages in kaart te brengen.

waterlekkage

Signalen die duiden op waterlekkage

Een lekkage begint vaak klein, maar de schade kan groot en veelomvattend zijn. Zowel aan je woning en je woongenot, als je gezondheid. Aangezien een lek vaak pas na lange tijd duidelijk merkbaar is, kun je het beste letten op deze signalen:

Vocht- en schimmelplekken op je plafond, muren of vloer, zijn het duidelijkst waarneembaar. Evenals afbladderende verf, loskomend behang en een muffe geur.

Verhoogde luchtvochtigheid in een bepaalde ruimte, zonder directe aanleiding.

Hogere waterfactuur: blijkt uit je watermeterstand dat je ineens veel meer verbruikt, zonder dat die stijging direct is te verklaren? Dan is de kans groot dat er ergens in je watertoevoer een lek zit.

Hoe check je nu of er wat mis is? Dit is heel makkelijk na te gaan door voor het slapengaan de watermeterstand te noteren (of er een foto van te maken) en dit direct in de ochtend weer te doen. Over het algemeen gebruik je ‘s nachts immers geen water. Is de stand toch hoger? Dan duidt dat op een lekkage.

Hogere energiefactuur: is je energiegebruik plotseling flink gestegen? Dan kan dat het indirecte gevolg zijn van een waterlekkage. Wanneer vocht je isolatiemateriaal (van glas- en rotswol) aantast, dan daalt het isolerend vermogen van dat materiaal. Om vervolgens toch nog een aangename binnentemperatuur te krijgen, zul je automatisch meer moeten stoken. En dat zie je terug op je energienota (of via de app van je stroomleverancier).

Soorten waterlekkages

Grofweg zijn er drie soorten te onderscheiden, namelijk

  • daklekkages (en overige buitenschil: buitenmuren en fundering)
  • leidinglekkages (zowel toe- als afvoer)
  • sanitaire lekkages (wasmachine, vaatwasser, douche, gootsteen, toilet e.d.)

Hieronder gaan we ze 1 voor 1 bespreken.

1. Daklekkage

Samen met de rest van de buitenschil van een woning, beschermt het dak het interieur tegen alle invloeden van buiten. Weersinvloeden met name. Als het gaat om waterlekkages denken we vooral aan regen en ander soort neerslag.

Aangezien die van bovenaf op ons neerkomt, is het dak het onderdeel van de buitenschil dat het meeste met al dat vocht te maken krijgt.

Een hellend dak, zoals een klassiek zadeldak (of puntdak) is door de aflopende vorm minder lekkage-gevoelig dan een plat dak, waar het water vaak langere tijd op blijft staan.

Niet sluitende dakbedekking

Een bekende eigenschap van water is dat het zich graag een weg naar beneden baant. Daarbij gaat het op zoek naar een opening.

Op een plat dak wordt zo’n opening vaak gevonden bij de naden van de dakbedekking. Door blootstelling aan alle weersinvloeden en de onvermijdelijke materiaalslijtage, kunnen er na verloop van tijd scheurtjes ontstaan.

Bij een hellend dak kun je ook last hebben van scheuren, maar dan van de afzonderlijke dakpannen of leien. En het kan zijn dat deze niet meer goed op elkaar aansluiten. In beide gevallen zal de neerslag dan door het dak naar binnen komen.

Gebrekkige afvoer van regenwater

De belangrijkste voorwaarde om de kans op een daklekkage te verkleinen is dat het water ongehinderd en op een vlotte manier van het dak afgevoerd kan worden. Stilstaand water (met name van toepassing op een plat dak) is namelijk vaak het begin van lekkageproblemen. Daarom moet het zo snel mogelijk en zonder obstructie naar de waterafvoer (aan de rand van het dak) kunnen stromen. Alwaar het uiteraard niet op een verstopping moet stuiten.

“Daklekkages komen het meest voor; een dak heeft dan ook verschillende
kwetsbare plekken waar lekkages kunnen ontstaan”

Verstopte dakgoot

Om het water verder te laten wegstromen dient de afvoer vrij van verstoppingen te zijn.
In combinatie met neerslag kunnen opgehoopt vuil en bladeren er namelijk voor zorgen dat water ofwel te lang op een plat dak blijft staan, of dat het – in geval van een hellend dak – de dakgoot verstopt, waardoor het daarin blijft staan. Beide gevallen zijn erg vaak de oorzaak van lekkages in het dak en/of de afvoer.

Niet-sluitend daklood

Daklood, met name bij een schoorsteen of dakkapel, kan na verloop van tijd openingen vertonen op plekken waar het niet meer goed overloopt. Op deze plekken kunnen er lekken ontstaan waar vocht binnensijpelt.

“Lekkages in waterleidingen of afvoerbuizen zijn een “goede” tweede”

2. Leiding lekkage

Behalve water dat onuitgenodigd je huis binnenkomt, stromen er dagelijks vele tientallen liters water door de leidingen. Op een centraal punt komt dat water de woning binnen, waarna het zich vertakt en over het hele huis verspreidt.
Een eventuele leiding lekkage bevindt zich over het algemeen bij één van die vertakkingen.

Naast watertoevoer, loopt er een aantal afvoerbuizen door je woning.
Ook die kunnen gaan lekken. Meestal niet spontaan, maar vaak na het boren van een gaatje in een muur, vloer of plafond.

Wat het dus extra vervelend maakt is dat je er niet zo makkelijk bij kunt, omdat de leidingen ingekapseld zitten. Tegelijkertijd zorgt dat er juist voor dat de lekkage wel vrij gemakkelijk te detecteren en localiseren kan zijn, aangezien de watersporen dichtbij het plaats delict te vinden blijven. Mits je er alert op bent en weet waarop je moet letten, want ze zijn niet altijd zichtbaar.

3. Sanitaire lekkages

Tenslotte zijn we allemaal wel bekend met (de mogelijkheid van) een lekkende wasmachine, droger of vaatwasmachine. En een lekkende kraan of sifon in een badkamer, toilet of keuken.

De schade die ontstaat door dit soort lekkages is over het algemeen even heel hevig, maar wanneer je er snel bij bent is het, al dan niet met hulp van een loodgieter en/of monteur, vrij eenvoudig te verhelpen. Vandaar ook niet het soort lekkage om in dit artikel al te lang bij stil te staan.

In een andere blogpost schreven we al uitgebreider over veelvoorkomende lekkages in huis. Daarin kwam duidelijk naar voren dat de problemen zich kunnen opstapelen en dat de totale schade op den duur enorm groot kan zijn.

Daarom is het zaak om in een vroeg stadium de juiste actie te ondernemen, voordat het van kwaad tot erger gaat. Dat begint met het snel (laten) opsporen van de lekkage. Mocht u ervoor kiezen om dat uit te besteden, kies dan liefst voor een gespecialiseerd bedrijf en vraag hoe zij te werk gaan.

De opsporingsmethodes die wij hanteren leveren weinig tot geen schade aan uw woning op. Om verder niet voor onaangename financiële verrassingen te komen staan, raden we aan om meteen te controleren of uw opstalverzekering (woonhuisverzekering) lekkageschade dekt.

Samenvattend

Lekkages in uw huis… ze blijven vervelend. Aangezien een waterlekkage ook van binnen kan beginnen, kunt u het probleem niet altijd buiten houden.
In dit artikel heeft u kunnen lezen welke soorten waterlekkages er zijn en waar u op kunt letten om ze te voorkomen of tijdig op te sporen. Vervolgens kunt u het gericht laten herstellen. Bekijk bij het inschakelen van derden of uw verzekering de gemaakte kosten dekt. Om verdere onaangename verrassingen te voorkomen.

AB Lekdetectie is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van lekdetectie. Ze zijn geheel onafhankelijk omdat ze geen herstelwerkzaamheden verrichten. Dit zorgt ervoor dat ze niet aan onnodig hak- en breekwerk doen.

Heeft u een waterlekkage en wilt u liever geen gevolgschade? Onze specialisten komen graag bij u langs om de waterlekkage op te sporen. Met hoogwaardige meetapparatuur en de nieuwste technieken kunnen ze doelgericht elke lekkage opsporen. Van woningen tot appartementen en van bedrijfspanden tot nieuwbouwprojecten.